A XXXIV. OTDK Biológia Szekció díjazottjait az alábbi táblázat tartalmazza. A díjazottaknak ezúton is gratulálunk, egyúttal megköszönjük a pályamunkát bemutató hallgatóknak és témavezetőiknek a befektetett komoly szakmai munkát és az érdeklődőknek, hogy megtisztelték rendezvényünket jelenlétükkel.

Szerző(k) neveIntézményDolgozat címeHelyezés
Állatélettan/ idegélettan
Szabó MónikaELTE-TTKGenetikai alapú neurobiológiai módszerek alkalmazása az asszociatív félelmi tanulás thalamikus hatásának vizsgálatábanKÜLÖNDÍJ
Bánhidi AnitaELTE-TTKA stressz hatása a megerősítéses tanulásra, fejbefogott egerekbenKÜLÖNDÍJ
Birtalan EszterELTE-TTKAutomatizált rendszerben hatékonyabban tanulnak az egerek operáns kondicionálás soránIII. hely
Szebik HubaELTE-TTKA korai szociális izoláció által kiváltott felnőttkori szociális deficitek és a prefrontális kéreg zavart hálózati működéseII. hely
Jártó FélixPPKE-ITKEgér talamoamygdaláris hálozatainak félelmi viselkedés által időzített optogenetikai manipulálásaII. hely
Pejtsik DiánaELTE-TTKA korai szociális izoláció hatása a szerotonerg rendszer által mediált viselkedési válaszkészségre zebradánió (Danio rerio) modellbenI. hely
Állatökológia I
Balogh Diána ÉvaATEAz alpesi gőte (Ichthyosaura alpestris) populációstruktúrája a MátrábanKÜLÖNDÍJ
Mészáros ÁdámPTE-TTKRégi-új csiborfajok a hazai faunában. A Hydrobius fajkomplex revideálása MagyarországonIII. hely
Szabó Ágota RékaETDK-RHKTermészetes erdőssztyeppek és tájidegen fenyőültetvények pókközösségei és funkcionális diverzitásukII. hely
Surányi KingaDE-TTKTarvágás kisemlősökre gyakorolt hatása: szisztematikus irodalmi áttekintés és meta-analízisI. hely
Állatökológia II
Gór Ádám KristófATEErényövek és párzási dugók cserélődési rátája kis Apolló-lepkéknél (Parnassius mnemosyne)KÜLÖNDÍJ
Bukor BoglárkaATESzéncinegék túlélésének vizsgálata, különböző típusú fészkelő helyekenKÜLÖNDÍJ
Verebélyi ViktóriaATEBarna varangy (Bufo bufo) szaporodási sikerének és szennyezőanyag rezisztenciájának összehasonlítása különböző szennyezettségű élőhelytípusok közöttIII. hely

Kásler AndreaATEKétéltűeket fertőző Batrachochytrium dendrobatidis gomba patogenitásának hőmérsékletfüggéseII. hely
Lanszki ZsófiaPTE-TTKA mocsári teknős (Emys orbicularis) fészekaljainak és utódainak túlélési esélyei Balaton menti vizes élőhelyekenI. hely
Állatökológia III
Holly DóraATEGlifozát-alapú gyomirtó és ragadozó jelenlétének hatása erdei béka (Rana dalmatina) ebihalak testalakjára és ragadozóelkerülő viselkedéséreKÜLÖNDÍJ
Kacz PéterATEMorfológiai ivarmeghatározás validálása molekuláris módszerekkel parlagi sasnálKÜLÖNDÍJ
Zorkóczy Orsolya KrisztinaATETestméret kapcsolata túléléssel kis Apolló-lepkénélII. hely
Balog Luca EszterELTE-TTKAz entomoparazita fonálféreg-siker titka a belekben keresendő!II. hely
Zsinka BernadettATEParlagi sas (Aquila heliaca) hímek és tojók túlélésének becslése vedlett és fiókákból tépett tollakból meghatározott genotípusok alapjánI. hely
Biofizika és szerkezeti biológia
Simon MártonELTE-TTKAz S100 fehérjecsalád irányított kvalitatív interaktomikai vizsgálataKÜLÖNDÍJ

Sánta AnnaPPKE-ITKA Shank fehérjecsalád PDZ doménjének kísérletes előállítása és vizsgálataII. hely
Dudás BálintPPKE-ITKAz autoinhibitált Ralf aktivációs mechanizmusaI. hely
Bioinformatika
Marx AnitaELTE-TTKA humorális immunválasz diverzitásának vizsgálata a B-sejt repertoár új-generációs szekvenálásávalKÜLÖNDÍJ
Mittli DánielELTE-TTKA neuro-immun interakció új lehetősége: Immunsejtek protein hálózatainak expressziója kérgi neuronokbanIII. hely
Liska OrsolyaELTE-TTKTranszkripciós szabályozási adatbázis létrehozása kísérletes adatok integrálásávalII. hely
Szeitz BeátaPE-MKProteomic changes in the human entorhinal cortex during Alzheimer’s diseaseI. hely
Biokémia
Müller AnnaBME-VBKSpecifikus aminosav jelölési stratégia fejlesztése és kiterjesztése humán plazmamembrán transzmembrán fehérjék vizsgálatáraKÜLÖNDÍJ
Pálinkás JánosELTE-TTKA humán BLM helikáz szerepe a homológ rekombináció útvonalválasztásábanKÜLÖNDÍJ
Nagy ZsuzsánnaSZTE-TTIKEgy újfajta fehérje jelölési, immundetektálási és tisztítási rendszer kidolgozásaII. hely
Varga BenceSZTE-TTIKEgy DNS-metiltranszferáz enzim cirkulárisan permutált változataiII. hely
Brandus BiancaELTE-TTKA komplement H-faktorral rokon FHR1 fehérje kölcsönhatása bakteriális ligandumokkalI. hely
Etológia és viselkedésőkológia
Varga Bence TamásATEKulcsingerhez és sokkolási környezethez társított félelmi memória vizsgálata patkányokbanKÜLÖNDÍJ
Kőszegi HannaATEA kutya (Canis lupus familiaris) referenciális szóértési képességének etológiai vizsgálataKÜLÖNDÍJ
Jaloveczki BoglárkaATEEbihalak melegkedvelő viselkedésének hatása a Batrachochytrium dendrobatidis kétéltű patogén gombával való fertőzöttségreII. hely
Fazekas Csilla LeaELTE-TTKVezikuláris glutamát transzporter 3 knockout egerek tanulásaII. hely
Horváth Hanga Réka
Zsilák Borbála AnnaELTE-TTKJutalmazó ingerekre mutatott egyedi különbségek vizsgálata kutyán a jel-követő/cél-követő viselkedéses paradigma alkalmazásávalI. hely
Hidrobiológia
Póda CsengeELTE-TTKA természetesség és a trofikus hálózat kapcsolata asztatikus szikesekbenKÜLÖNDÍJ
Boóz BernadettPTE-TTKÁrvaszúnyog-együttesek (Diptera: Chironomidae) struktúrális és funkcionális összetétele egy módosított kisvízfolyásbanKÜLÖNDÍJ
Kern BernadettPE-MKUrbanizáció hatása vízfolyások halközösségeinek sokféleségéreIII. hely
Bedics AnnaELTE-TTKKiskunsági szikes tavak planktonikus baktériumai és sótűrésükII. hely
Varga ZsófiaPTE-TTKA balkáni hegyiszitakötő (Cordulegaster heros) méretének tér- és időbeli változásai exuviumok vizsgálata alapjánI. hely
Kísérletes botanika
Salamon DóraEKE-TTKA vízhiány és a sóstressz hatása a fotoszintetizáló apparátus hőmérsékleti stabilitására a búza és vadbúza vonalakbanKÜLÖNDÍJ
Kelemen AdriennDE-TTKA protein foszfatáz gátlás és az oxidatív stressz citológiai hatásai Arabidopsis thaliana gyökércsúcs merisztéma sejtekbenIII. hely
Oláh DóraSZTE-TTIKCink által okozott változások reaktív nitrogén-, és oxigénformák metabolizmusában lúdfűbenII. hely
Sági-Kazár MátéELTE-TTKA vasellátás változtatásának hatása a kloroplasztisz vas-kelát-oxidoreduktáz génexpressziójára és enzimaktivitásáraI. hely
Mikrobiológia I
Balázs Dóra KrisztinaSZTE-TTIKA Trichoderma nemzetség Longibrachiatum szekciójába tartozó fajok peptaibol-profiljainak összehasonlítása és bioaktivitásuk vizsgálata Arabidopsis thaliana növényekenKÜLÖNDÍJ
Surján AndrásATEDenevérek poliómavírusainak első kimutatása EurópábanIII. hely
Szűcs Kata DorinaSZIE-ÉTKNorovírusok kimutatása real-time RT-PCR technikávalII. hely
Halmy RékaELTE-TTKKarbonátképző baktériumok a Csodabogyós-barlangbólI. hely
Mikrobiológia II
Szűcs CsillaSZTE-TTIKMezőgazdasági melléktermékek előkezelése fonalas gombákkal biogáztermelés fokozása céljábólKÜLÖNDÍJ
Kelemen EvelynSZTE-TTIKAz Aspergillus nidulans sterigmatocisztin termelésének, és szexuális fejlődésének vizsgálataII. hely
Varga AndrásSZTE-TTIKA Pseudomonas tolaasii elleni biológiai védekezésben felhasználható baktériumtörzsek vizsgálataII. hely
Csikós Máté LajosSZTE-TTIKHumán keratinocita sejtvonalak kölcsönhatása C. albicans és C. parapsilosis élesztőgombákkalI. hely
Halmos Emese
Modellezés ls rendszerbiológia
Osztobányi Lilla EszterPPKE-ITKA hippokampális CA3 régió piramissejtjeinek részletes biofizikai modellezéseKÜLÖNDÍJ
Kovács Szabolcs CselgőSZTE-TTIKIparilag fontos vegyületek bioszintézise rejtett enzimaktivitások felhasználásávalIII. hely
Keömley-Horváth BencePPKE-ITKA komplexom nagyteljesítményű szimulációiII. hely
Barta Karola AnnaELTE-TTKAz örvös légykapó (Ficedula albicollis) énekének kulturális evolúcióját irányító mechanizmusok vizsgálata egyed alapú modellek segítségévelI. hely
Molekuláris és sejtbiológia I
Mózner OrsolyaBME-VBKABCG2 mutációk jellemzése molekuláris- és sejtbiológiai módszerek segítségévelKÜLÖNDÍJ
Nagy AnikóELTE-TTKA Yorkie transzkripciós koaktivátor szerepe a krinofágia szabályozásábanKÜLÖNDÍJ
Dudás KataSZTE-TTIKA BRCA1 és ZBTB1 fehérjék szerepe a Rad18-függő DNS-hiba-tolerancia útvonalak szabályozásábanII. hely
Porkoláb GergőSZTE-TTIKAz agyi endotélsejtek szállítófehérjéit célzó vezikuláris nanorészecskék vizsgálata a vér-agy gát sejttenyészetes modelljénII. hely
Kenéz Lili AnnaELTE-TTKMiniCORVET és HOPS pányvázó faktorok közötti új kapcsolat feltárásaI. hely
Molekuláris és sejtbiológia II
Molnár Eszter SaroltaELTE-TTKAz Src-szerű adaptor fehérje expressziójának vizsgálata egészséges és rheumatoid arthritises donorok T-limfocitáibanKÜLÖNDÍJ
Papp NoémiSZTE-TTIKAz Orai1 Ca2+ csatorna szerepe a hasnyálmirigy duktális sejtek folyadék szekréciójábanIII. hely
Szigeti BrigittaPTE-TTKImmun-checkpoint útvonalak vizsgálata T-sejt alpopulációkon egészséges terhes és early-onset preeclampsiás nőknélII. hely
Tóth Zsófia EditSZTE-TTIKA LiliA fehérje foszforilációjának szerepe a genom stabilitásának megőrzésébenII. hely
Izrael RichardBME-VBKA maláriaellenes gyógyszercélpont, Plasmodium falciparum foszfolipid bioszintetikus kulcsenzim karakterizálása emlős sejtvonalbanI. hely
Neurobiológia
Nagy-Pál PetraPPKE-ITKA parvalbumint és kolecisztokinint kifejező gátlósejtek morfológiai tulajdonságainak összehasonlítása az egér prefrontális kérgébenKÜLÖNDÍJ
Barabási BeátaSZTE-TTIKA P-glikoprotein immunhisztokémiai vizsgálata agyi kapilláris endotél sejteken a humán érelmeszesedés egy egér modelljében.III. hely
Schwarcz Dóra AnettATEMikroglia-idegsejt interakciók molekuláris anatómiájának vizsgálataII. hely
Glavinics JuditPPKE-ITKKorrelált Kétfoton és szuperrezolúciós mikroszkópiaI. hely
Neurofiziológia
Szabó AdriennELTE-TTKIdegsejtek serkenthetőségének vizsgálata újszerű elektrofiziológiai megközelítésbenKÜLÖNDÍJ
Váncsodi MelindaPPKE-ITKTalamikus manipuláció elektrofiziológiai hatásának térképezése az amigdala mikrohálózatábanKÜLÖNDÍJ
Jász AnnaPPKE-ITKA talamikus középvonali magvak optogenetikai gátlásának vizsgálata egerek alvási periódusában.KÜLÖNDÍJ
Kocsis BarnabásPPKE-ITKHippokampális Theta oszcilláció keletkezésének vizsgálataIII. hely
Maczelka HédiELTE-TTKInformációáramlás a hippocampus gyrus dentatusa és CA3 régiója között sharp wave ripple aktivitás soránII. hely
Fekete ZsuzsannaBME-TTKGátlósejtek kapcsolatrendszereinek elektrofiziológiai vizsgálata a prefrontális agykéregbenI. hely
Sejtbiológia
Török DóraATEBeágyazódásra ható növekedési faktor és a PACAP vizsgálata egerekenKÜLÖNDÍJ
Göcz Balázs GergőPPKE-ITKLaser-capture microdissection (LCM) és nagy-áteresztőképességű RNA-Seq módszertanok alkalmazása ösztrogén-indukált génexpressziós változások azonosítására az egér hipotalamusz arcuatus idegmagvábanKÜLÖNDÍJ
Sőth ÁrminELTE-TTKA rabenosyn-5 és Vps18 endoszómális pányvázó faktorok interakciójának vizsgálataIII. hely
Varga Virginia BeatrixELTE-TTKMitokondriális lebontás tanulmányozása a spermatogóniumok dedifferenciálódása során ecetmuslicábanII. hely
Lévay LucaELTE-TTKA Rab3GAP-Rab18 modul szerepe az autofágia soránI. hely
Terepi botanika
Alberto ZurdoPTE-TTKThe Moai of Bryophytes, what influences the capsule orientation of Buxbaumia species?KÜLÖNDÍJ
Urgyán RenátaDE-TTKSzezonalitás hatása a Tőkés récék propagulum terjesztéséreIII. hely
Konrád Krisztina DóraATEA potenciális vegetáció belső hasonlóságviszonyainak elemzése a Bükk hegység példájánII. hely
Hábenczyus Alida AnnaSZTE-TTIKFöldalatti sivatagok: fás szárú növények hatása a homoktalajok mélyebb rétegeireII. hely
Horváth Csenge VeronikaELTE-TTKKülönböző erdészeti fahasználatok aljnövényzetre gyakorolt hatása a beavatkozások utáni negyedik évbenI. hely
Tumorbiológia
Bukva MátyásSZTE-TTIKHumán glioblastoma multiforme protein biomarkerek azonosítása szérumbólKÜLÖNDÍJ
Gyenge ErvinETDK-RHKSzájüregi laphámrákra és leukoplákiára jellemző nyálfehérjeprofil vizsgálata tömegspektrometriás módszerekkelIII. hely
Kelemen AndreaELTE-TTKA Sox9 pozitív sejtpopuláció genetikai jelölése vastagbéltumorbanII. hely
Soós András ÁronATEHumán hasnyálmirigytumor eredetű organoidok és sejtkultúrák jellemzéseI. hely