A tagozatbeosztés készítésekor az elsődleges szempontunk az volt, hogy az egy tagozatba sorolt munkák esetében a hallgatók által ténylegesen elvégzett vizsgálatok minél jobban összevethetőek legyenek egymással. Ahol ezt a szempontot nem lehetett egyértelműen érvényesíteni, ott a kutatás tématerületi beágyazottságát vettük figyelembe.

Az alábbi beosztásban az előadások egyelőre nem a tervezett elhangzás sorrendjében vannak felsorolva.

Szerző(k)Pályamunka címeKüldő intézmény
Állatélettan/idegélettanJedlik előadó, kedd 9:00-12:40
Szabó MónikaGenetikai alapú neurobiológiai módszerek alkalmazása az asszociatív félelmi tanulás thalamikus hatásának vizsgálatábanELTE - TTK
Dobó ÉvaKisspeptin-13 hatása a térbeli tanulásra és memóriára Alzheimer-kór patkány modelljébenSZTE - TTIK
Birtalan EszterAutomatizált rendszerben hatékonyabban tanulnak az egerek operáns kondicionálás soránELTE - TTK
Göntér KittiA neurokognitív teljesítmény csökkenésének vizsgálata természetesen idősödő laboratóriumi patkányokban a pszichomotoros vigilancia mérésévelPTE - TTK
Nagy KrisztinaHosszú távú fizikai terhelés szívelektrofiziológiai hatásának vizsgálata nyúl sportszív modellbenSZTE - TTIK
Kővári PetraAz endogén PACAP hatásának vizsgálata lipopoliszacharid okozta retinális károsodásbanPTE - TTK
Szebik HubaA korai szociális izoláció által kiváltott felnőttkori szociális deficitek és a prefrontális kéreg zavart hálózati működéseELTE - TTK
Bánhidi AnitaA stressz hatása a megerősítéses tanulásra, fejbefogott egerekbenELTE - TTK
Pejtsik DiánaA korai szociális izoláció hatása a szerotonerg rendszer által mediált viselkedési válaszkészségre zebradánió (Danio rerio) modellbenELTE - TTK
Fazekas Csilla LeaA medián ráfe régió glutamáterg sejtjeinek szerepe a szociális érdeklődésbenELTE - TTK
Jártó FélixEgér talamoamygdaláris hálozatainak félelmi viselkedés által időzített optogenetikai manipulálásaPPKE - ITKÁllatökológia I134. terem, hétfő 15:00-17:40
Szabó Ágota RékaTermészetes erdőssztyeppek és tájidegen fenyőültetvények pókközösségei és funkcionális diverzitásukETDK - RHK
Soós Anna, Takács KristófLucernaparcellák mezei pocok (Microtus arvalis) állományának változása a faj 3 éves demográfiai ciklusa alattPTE - TTK
Kusz Petra, Szünstein MátéA mezei pocok (Microtus arvalis) lucerna parcellákban mérhető aktivitásának változása indirekt járatszámoláson alapuló három éves monitoring alapjánPTE - TTK
Nagyfenyvesi ZoltánDomináns kisemlősfajok mikroélőhely asszociáltságának vizsgálata a Lankóci erdőbenPTE - TTK
Harmat MátéKözösségi mintázatok elemzése különböző korú erdőállományok kisemlős együtteseibenPTE - TTK
Mészáros ÁdámRégi-új csiborfajok a hazai faunában. A Hydrobius fajkomplex revideálása MagyarországonPTE - TTK
Balogh Diána ÉvaAz alpesi gőte (Ichthyosaura alpestris) populációstruktúrája a MátrábanATE
Surányi KingaTarvágás kisemlősökre gyakorolt hatása: szisztematikus irodalmi áttekintés és meta-analízisDE - TTKÁllatökológia II134. terem, kedd 9:00-12:00
Bukor BoglárkaSzéncinegék túlélésének vizsgálata, különböző típusú fészkelő helyekenATE
Kásler AndreaKétéltűeket fertőző Batrachochytrium dendrobatidis gomba patogenitásának hőmérsékletfüggéseATE
Nagy ZsuzsánnaTiO2 alapú fotokatalizátorok hatása hangyák túléléséreETDK - RHK
Verebélyi ViktóriaBarna varangy (Bufo bufo) szaporodási sikerének és szennyezőanyag rezisztenciájának összehasonlítása különböző szennyezettségű élőhelytípusok közöttATE
Szőcs BorókaHol és mikor híznak a méhek? Környezet- és korfüggő zsírfelhalmozás méheknélKDOSZ
Burka Petra, Kaló OrsolyaAz északi pocok (Microtus oeconomus) 20 éves monitorozása a Keleti berek (Kis-Balaton) területénPTE - TTK
Sarkadi FanniIvararány-manipuláció és fiókafejlődés az örvös légykapónálELTE - TTK
Gór Ádám KristófErényövek és párzási dugók cserélődési rátája kis Apolló-lepkéknél (Parnassius mnemosyne)ATE
Lanszki ZsófiaA mocsári teknős (Emys orbicularis) fészekaljainak és utódainak túlélési esélyei Balaton menti vizes élőhelyekenPTE - TTKÁllatökológia III134. terem, kedd 13:00-15:40
Jordán LillaOxidatív stressz: hőmérséklet hatása a nászszínezetre eltérő élőhelyű gyíkfajoknálELTE - TTK
Szűcs BoldizsárApodemus fajok mozgásmintázata intenzíven művelt mezőgazdasági parcellák közötti sövények menténPTE - TTK
Zsinka BernadettParlagi sas (Aquila heliaca) hímek és tojók túlélésének becslése vedlett és fiókákból tépett tollakból meghatározott genotípusok alapjánATE
Kacz PéterMorfológiai ivarmeghatározás validálása molekuláris módszerekkel parlagi sasnálATE
Szabó GyulaEgészségi állapot és rátermettség kapcsolata örvös légykapónálELTE - TTK
Zorkóczy Orsolya KrisztinaTestméret kapcsolata túléléssel kis Apolló-lepkénélATE
Balog Luca EszterAz entomoparazita fonálféreg-siker titka a belekben keresendő!ELTE - TTK
Teplánszki DóraA vérfű-hangyaboglárka (Maculinea teleius) mátrai állományának vizsgálata és a megmentésére irányuló kísérletEKE - TTK
Holly DóraGlifozát-alapú gyomirtó és ragadozó jelenlétének hatása erdei béka (Rana dalmatina) ebihalak testalakjára és ragadozóelkerülő viselkedéséreATEBiofizika és szerkezeti biológia319. terem, kedd 14:00-16:20
Simon MártonAz S100 fehérjecsalád irányított kvalitatív interaktomikai vizsgálataELTE - TTK
Noszály Bettina BlankaMutánsok a porondon! - avagy hogyan fejtsük meg a Hv1-es protoncsatornák működésétKDOSZ
Dudás BálintAz autoinhibitált Ralf aktivációs mechanizmusaPPKE - ITK
Sánta AnnaA Shank fehérjecsalád PDZ doménjének kísérletes előállítása és vizsgálataPPKE - ITK
Gárdos András GergőKlinikai gyakorlatban használt röntgen kontrasztanyagok hatása az aktin citoszkeletonraPTE - TTK
Szabó András LászlóA humán gasztrotropin fehérje belső mozgásainak szerepe a ligandumkötésbenPPKE - ITK
Papp LejlaMágneses nanoszálak előállítása magnetit-kötő flagelláris filamentum templátok alkalmazásávalPE - MKBioinformatika239. terem, hétfő 15:00-18:00
Liska OrsolyaTranszkripciós szabályozási adatbázis létrehozása kísérletes adatok integrálásávalELTE - TTK
Torma GáborA Vakcínia vírus genom és transzkriptom analízise hosszú-read szekvenálássalSZTE - TTIK
Mittli DánielA neuro-immun interakció új lehetősége: Immunsejtek protein hálózatainak expressziója kérgi neuronokbanELTE - TTK
Magyar Lilla-BrigittaAmarilliszfélék filogenetikai szelekciója potenciális farmakológiai hatóanyagok felfedezése céljábólETDK - RHK
Tukacs VandaKrónikus agyi hipoperfúzió által kiváltott szinaptikus proteom változások patkány központi idegrendszerébenELTE - TTK
Moussong ÉvaFehérje- és génhálózatok elemzési lehetőségeiELTE - TTK
Marx AnitaA humorális immunválasz diverzitásának vizsgálata a B-sejt repertoár új-generációs szekvenálásávalELTE - TTK
Trifán EszterAutoszómális dominánsan öröklődő mitokondriális betegségek genetikai hátterének vizsgálata újgenerációs szekvenálássalATE
Szeitz BeátaProteomic changes in the human entorhinal cortex during Alzheimer’s diseasePE - MKBiokémia319. terem, hétfő 15:00-18:00
Antal EmőkeAnyagcseremérnökségben alkalmazható malonil-KoA-reduktáz expressziója és jellemzéseRO EMTE - CSK
Balogh FanniSzulfid kinon oxidoreduktáz C-terminális domén funkcionális analíziseSZTE - TTIK
Müller AnnaSpecifikus aminosav jelölési stratégia fejlesztése és kiterjesztése humán plazmamembrán transzmembrán fehérjék vizsgálatáraBME - VBK
Pálinkás JánosA humán BLM helikáz szerepe a homológ rekombináció útvonalválasztásábanELTE - TTK
Brandus BiancaA komplement H-faktorral rokon FHR1 fehérje kölcsönhatása bakteriális ligandumokkalELTE - TTK
Nagy ZsuzsánnaEgy újfajta fehérje jelölési, immundetektálási és tisztítási rendszer kidolgozásaSZTE - TTIK
Bene SzabolcsA Humán Fanconi Anémia nukleáz1 szerepe a DNS hibajavításbanSZTE - TTIK
Varga BenceEgy DNS-metiltranszferáz enzim cirkulárisan permutált változataiSZTE - TTIKEtológia és viselkedésökológia239. terem, kedd 9:00-12:20
Iván KatalinKor hatása nyeles hidra (Hydra oligactis) polipok ivarérésére és posztrepro-duktív őssejtdinamikájáraDE - TTK
Turzó AndreaHangingerek feldolgozásának pszichofiziológiai mutatói kutyáknálBME - TTK
Koleszár BalázsRepellensek kullancsellenes hatékonyságának összehasonlítása in vitro módszerek tesztelévelATE
Varga Bence TamásKulcsingerhez és sokkolási környezethez társított félelmi memória vizsgálata patkányokbanATE
Czakó LenkeEgy új hazai kezdeményezés: Kutya Agy- és Szövetbank létesítése és működtetéseATE
Jaloveczki BoglárkaEbihalak melegkedvelő viselkedésének hatása a Batrachochytrium dendrobatidis kétéltű patogén gombával való fertőzöttségreATE
Sztruhala SáraA kutya utódgondozó magatartása – a kölykök fejlődését befolyásoló szociális tényezőkELTE - TTK
Kőszegi HannaA kutya (Canis lupus familiaris) referenciális szóértési képességének etológiai vizsgálataATE
Fazekas Csilla Lea, Horváth Hanga RékaVezikuláris glutamát transzporter 3 knockout egerek tanulásaELTE - TTK
Zsilák Borbála AnnaJutalmazó ingerekre mutatott egyedi különbségek vizsgálata kutyán a jel-követő/cél-követő viselkedéses paradigma alkalmazásávalELTE - TTKHidrobiológia239. terem, kedd 14:00-17:20
Varga ZsófiaA balkáni hegyiszitakötő (Cordulegaster heros) méretének tér- és időbeli változásai exuviumok vizsgálata alapjánPTE - TTK
Boóz BernadettÁrvaszúnyog-együttesek (Diptera: Chironomidae) struktúrális és funkcionális összetétele egy módosított kisvízfolyásbanPTE - TTK
Kékedi LeventeKlímaváltozás hatása a hínárnövények közösségszerveződéséreNYE
Zavanyi GyörgyiKépesek-e a vízi makrofitonok a gadolíniumformák biofiltrációjára?NYE
Gyöngy MartinaAkvakultúrákban tenyésztett ponty egyedek (Cyprinus carpio) izomszövetében előforduló métely-metacerkáriák életképességének vizsgálataDE - TTK
Kern BernadettUrbanizáció hatása vízfolyások halközösségeinek sokféleségérePE - MK
Póda CsengeA természetesség és a trofikus hálózat kapcsolata asztatikus szikesekbenELTE - TTK
Rózsa JánosA domolykó [Squalius cephalus (Linnaeus, 1758)] bioindikátor szerepe a Sajó vízgyűjtője nehézfémtartalmának kimutatásábanDE - TTK
Törőcsik NoémiBodrogzugi holtmedrek vizének és üledékének összehasonlító elemanalitikai vizsgálataDE - TTK
Bedics AnnaKiskunsági szikes tavak planktonikus baktériumai és sótűrésükELTE - TTKKísérletes botanikaJedlik előadó, hétfő 15:00-17:20
Takács Szilárd LászlóNem ionizáló sugarak biológiai hatásaiSZE - GIVK
Hupp BettinaMikroalga törzsek sótűrőképességének fejlesztése és a palmelloid képződés szerepe sóstresszbenSZTE - TTIK
Oláh DóraCink által okozott változások reaktív nitrogén-, és oxigénformák metabolizmusában lúdfűbenSZTE - TTIK
Kelemen AdriennA protein foszfatáz gátlás és az oxidatív stressz citológiai hatásai Arabidopsis thaliana gyökércsúcs merisztéma sejtekbenDE - TTK
Salamon DóraA vízhiány és a sóstressz hatása a fotoszintetizáló apparátus hőmérsékleti stabilitására a búza és vadbúza vonalakbanEKE - TTK
Sági-Kazár MátéA vasellátás változtatásának hatása a kloroplasztisz vas-kelát-oxidoreduktáz génexpressziójára és enzimaktivitásáraELTE - TTK
Fedor Noémi, Koleszár GergőA lúgos pH mint kulcstényező a szubmerz és emerz hínárnövények versenyébenNYE
Kelemen KingaMilyen a jó szomszéd? Mag-mag interakciók vizsgálata denzitás és magméret függvényébenETDK-RHKMikrobiológia ISimonyi előadó, kedd 9:00-12:00
Balázs Dóra KrisztinaA Trichoderma nemzetség Longibrachiatum szekciójába tartozó fajok peptaibol-profiljainak összehasonlítása és bioaktivitásuk vizsgálata Arabidopsis thaliana növényekenSZTE - TTIK
Makó Rebeka AnnaÍzeltlábúak mikrogombáinak taxonómiai és ökológiai vizsgálataDE - TTK
Gálik NikolettaGenotoxikus környezeti tényezők hatása a Mycobacterium smegmatis növekedésére és DNS hibajavító folyamatairaELTE - TTK
Géczi Dóra AnikóA betametazon és a menadion együttes hatásának vizsgálata a Candida albicans oxidatív stressz érzékenységéreDE - TTK
Surján AndrásDenevérek poliómavírusainak első kimutatása EurópábanATE
Tóth KingaEgy extrém antibiotikum rezisztens Enterococcus faecalis törzs β-laktám és glikopeptid rezisztencia mechanizmusának genetikai vizsgálataELTE - TTK
Szűcs Kata DorinaNorovírusok kimutatása real-time RT-PCR technikávalSZIE - ÉTK
Halmy RékaKarbonátképző baktériumok a Csodabogyós-barlangbólELTE - TTK
Cseh PéterA Melanogaster gombanemzetség fajai - Hányan vannak valójában?ELTE - TTKMikrobiológia IIJedlik előadó, kedd 14:00-17:00
Csikós Máté Lajos, Halmos EmeseHumán keratinocita sejtvonalak kölcsönhatása C. albicans és C. parapsilosis élesztőgombákkalSZTE - TTIK
Markó ViktóriaEgy mezőgazdasági hulladék recirkularizációjaSZTE - TTIK
Kelemen EvelynAz Aspergillus nidulans sterigmatocisztin termelésének, és szexuális fejlődésének vizsgálataSZTE - TTIK
Szűcs CsillaMezőgazdasági melléktermékek előkezelése fonalas gombákkal biogáztermelés fokozása céljábólSZTE - TTIK
Varga AndrásA Pseudomonas tolaasii elleni biológiai védekezésben felhasználható baktériumtörzsek vizsgálataSZTE - TTIK
Meszéna RékaA propolisz hatásának vizsgálata különböző Candida izolátumok szaporodására és biofilm képzésérePTE - TTK
Both-Fodor Márta, Salamon PálAnyagcsere-mérnökséggel előállított, rekombináns E. coli törzsek génexpressziós profilelemzése és optimális tenyésztési körülményeinek meghatározásaETDK - RHK
Rácz Hanna ViktóriaEgy háziasított mikroba sorsa az emberben: A domesztikáció és törzsnemesítés hatása a patogén és kommenzalista élesztők mikroevolúciójáraDE - TTK
Takács Szonja IzabellaA Ligáz IV gén megszakításos konstrukciójának elkészítése és fenotípusának vizsgálata Schizosaccharomyces japonicus-banDE - TTKModellezés és rendszerbiológiaNeumann előadó, kedd 9:00-11:00
Keömley-Horváth BenceA komplexom nagyteljesítményű szimulációiPPKE - ITK
Bujtár ZsófiaA napi ritmus és a sejtciklus kapcsolatának matematikai modellezésePPKE - ITK
Nyerki EmilRosszindulatú daganatok áttéteinek előrejelzése Markov-láncok felhasználásávalSZTE - TTIK
Füzesi DóraA dNTP anyagcsere vizsgálata és beavatkozási pontok keresése enzimkinetikai modellezés segítségévelELTE - TTK
Kovács Szabolcs CselgőIparilag fontos vegyületek bioszintézise rejtett enzimaktivitások felhasználásávalSZTE - TTIK
Osztobányi Lilla EszterA hippokampális CA3 régió piramissejtjeinek részletes biofizikai modellezésePPKE - ITK
Barta Karola AnnaAz örvös légykapó (Ficedula albicollis) énekének kulturális evolúcióját irányító mechanizmusok vizsgálata egyed alapú modellek segítségévelELTE - TTK
Tompos Lehel1,4 butándiol előállításának tanulmányozása glicerin szubsztráton in silico tervezés alapjánRO EMTE - CSKMolekuláris és sejtbiológia I320. terem, kedd 13:00-16:20
Kovács TamásHemopoietikus nyúlványos sejtek a bélidegrendszer ganglionjaibanELTE - TTK
Kovács DánielAz ABCB6 transzporter jellemzése Caenorhabditis elegansbanELTE - TTK
Mózner OrsolyaABCG2 mutációk jellemzése molekuláris- és sejtbiológiai módszerek segítségévelBME - VBK
Porkoláb GergőAz agyi endotélsejtek szállítófehérjéit célzó vezikuláris nanorészecskék vizsgálata a vér-agy gát sejttenyészetes modelljénSZTE - TTIK
Dudás KataA BRCA1 és ZBTB1 fehérjék szerepe a Rad18-függő DNS-hiba-tolerancia útvonalak szabályozásábanSZTE - TTIK
Szilasi KingaTesztiszspecifikus proteaszóma-alegységek szerepe a spermatogenezisbenSZTE - TTIK
Nagy AnikóA Yorkie transzkripciós koaktivátor szerepe a krinofágia szabályozásábanELTE - TTK
Kenéz Lili AnnaMiniCORVET és HOPS pányvázó faktorok közötti új kapcsolat feltárásaELTE - TTK
Kovács ZoltánAz aktin szabályozó szerepének vizsgálata egy aktinkötő fehérje sejtmagi importjábanSZTE - TTIK
Klepe AdriánA lidokain hatásának vizsgálata a vér-agy gát in vitro modelljén: biofizikai és sejtbiológiai kísérletekSZTE - TTIKMolekuláris és sejtbiológia II319. terem, kedd 9:00-12:40
Kállai DóraA Tks4 fehérje új szerepének vizsgálata a csontsejtek biológiájábanPPKE - ITK
Takács Bertalan VilmosAz Rybp gén szerepe a neurális fejlődésbenSZTE - TTIK
Szigeti BrigittaImmun-checkpoint útvonalak vizsgálata T-sejt alpopulációkon egészséges terhes és early-onset preeclampsiás nőknélPTE - TTK
Juhász ViktóriaTRPM7 funkcionális jelenlétének igazolása ameloblast eredetű sejtvonalonELTE - TTK
Kepler Tamara, Nagy BorbálaMadár embrionális ivarsejtek tenyésztése, vizsgálataKDOSZ
Izrael RichardA maláriaellenes gyógyszercélpont, Plasmodium falciparum foszfolipid bioszintetikus kulcsenzim karakterizálása emlős sejtvonalbanBME - VBK
Pillér BíborkaFluoreszcensen jelölt élesztőkolóniák vizsgálataPPKE - ITK
Papp NoémiAz Orai1 Ca2+ csatorna szerepe a hasnyálmirigy duktális sejtek folyadék szekréciójábanSZTE - TTIK
Hamar RenátaA diszkerin-mediált pszeudouridiláció hatása a sejtciklusraELTE - TTK
Tóth Zsófia EditA LiliA fehérje foszforilációjának szerepe a genom stabilitásának megőrzésébenSZTE - TTIK
Molnár Eszter SaroltaAz Src-szerű adaptor fehérje expressziójának vizsgálata egészséges és rheumatoid arthritises donorok T-limfocitáibanELTE - TTKNeurobiológiaSimonyi előadó, hétfő 15:00-17:40
Barabási BeátaA P-glikoprotein immunhisztokémiai vizsgálata agyi kapilláris endotél sejteken a humán érelmeszesedés egy egér modelljében.SZTE - TTIK
Curley GézaA dura mater kémiai stimulációjának hatása a caudalis trigeminalis mag kalcitonin gén-relációs peptid szintjére patkányban – a sumatriptan és a kinurénsav moduláló hatásaSZTE - TTIK
Nagy-Pál PetraA parvalbumint és kolecisztokinint kifejező gátlósejtek morfológiai tulajdonságainak összehasonlítása az egér prefrontális kérgébenPPKE - ITK
Glavinics JuditKorrelált Kétfoton és szuperrezolúciós mikroszkópiaPPKE - ITK
Győri FanniTerületi különbségek a vér-agy gát molekuláris felépítésébenSZTE - TTIK
Váczi ViktóriaExtrahipotalamikus gonadotropin-releasing hormon idegsejtek tanulmányozása emberi agybanELTE - TTK
Schwarcz Dóra AnettMikroglia-idegsejt interakciók molekuláris anatómiájának vizsgálataATE
Molnár GyulaA hypothalamus funkcionális aszimmetriája a reproduktív folyamatokkal és a táplálékfelvétellel kapcsolatban hím patkányokonATENeurofiziológiaSimonyi előadó, kedd 13:00-17:00
Fekete ZsuzsannaGátlósejtek kapcsolatrendszereinek elektrofiziológiai vizsgálata a prefrontális agykéregbenBME - TTK
Váncsodi MelindaTalamikus manipuláció elektrofiziológiai hatásának térképezése az amigdala mikrohálózatábanPPKE - ITK
Majoros MyrtillNeurális agyhálózat egyedi sejtmodulációja két-fotonos fotoaktív molekulával epileptikus túlélő agyszeletbenPPKE - ITK
Jász AnnaA talamikus középvonali magvak optogenetikai gátlásának vizsgálata egerek alvási periódusában.PPKE - ITK
Klein KristófA medián raphe szerepe a hippokampális oszcillációs aktivitás szubkortikális szabályozásábanPPKE - ITK
Kocsis BarnabásHippokampális Theta oszcilláció keletkezésének vizsgálataPPKE - ITK
Márton Adrienn LillaA mérőelketróda agyszövetbe történő beszúrási sebességének hatása a rögzített sejtaktivitás minőségérePPKE - ITK
Maczelka HédiInformációáramlás a hippocampus gyrus dentatusa és CA3 régiója között sharp wave ripple aktivitás soránELTE - TTK
Szabó AdriennIdegsejtek serkenthetőségének vizsgálata újszerű elektrofiziológiai megközelítésbenELTE - TTK
Tarcsay GergelyDeveloping closed loop algorithms for real time manipulation of fast oscillations at particular moments in behaving miceELTE - TTK
Marosi EndreAxonális ionotróp receptorok a hippocampalis moharost terminálisokonELTE - TTK
Barcsai LíviaA dezoxinivalenol hatása a nucleus accumbens működésére patkány agyszeletekenELTE - TTKSejtbiológiaNeumann előadó, hétfő 15:00-18:40
Korbai SzabinaHiszton módosítások szerepe a hisztonok magi transzportjában illetve mutáns Huntingtin által indukált mitokondriális zavarbanSZTE - TTIK
Lévay LucaA Rab3GAP-Rab18 modul szerepe az autofágia soránELTE - TTK
Sőth ÁrminA rabenosyn-5 és Vps18 endoszómális pányvázó faktorok interakciójának vizsgálataELTE - TTK
Török DóraBeágyazódásra ható növekedési faktor és a PACAP vizsgálata egerekenATE
Tyler TeadoraÚjonnan születő sejtek beépülése és túlélése serdülőkorú patkányokban magas cukorfogyasztás mellettATE
Göcz Balász GergőLaser-capture microdissection (LCM) és nagy-áteresztőképességű RNA-Seq módszertanok alkalmazása ösztrogén-indukált génexpressziós változások azonosítására az egér hipotalamusz arcuatus idegmagvábanPPKE - ITK
Góra ValérOxidatív stressz hatása az aktin citoszkeletonraPTE - TTK
Varga Virginia BeatrixMitokondriális lebontás tanulmányozása a spermatogóniumok dedifferenciálódása során ecetmuslicábanELTE - TTK
Flink Lili BorbálaA pikkelysömör patomechanizmusának vizsgálata in vitro bőrmodellenSZTE - TTIKTerepi botanikaNeumann előadó, kedd 13:00-16:40
Urgyán RenátaSzezonalitás hatása a Tőkés récék propagulum terjesztéséreDE - TTK
Hábenczyus Alida AnnaFöldalatti sivatagok: fás szárú növények hatása a homoktalajok mélyebb rétegeireSZTE - TTIK
Konrád Krisztina DóraA potenciális vegetáció belső hasonlóságviszonyainak elemzése a Bükk hegység példájánATE
Kis SzabolcsA letűnt korok építményeinek botanikai összehasonlításaKDOSZ
Alberto ZurdoThe Moai of Bryophytes, what influences the capsule orientation of Buxbaumia species?PTE - TTK
Vas KingaAdatok Bátka (Bátka) flórájáhozFTDK
Tóth BenceNagytestű növényevő fajok és erdészeti fahasználatok együttes hatásának vizsgálata egy pilisi gyertyános-tölgyesbenELTE - TTK
Horváth Csenge VeronikaKülönböző erdészeti fahasználatok aljnövényzetre gyakorolt hatása a beavatkozások utáni negyedik évbenELTE - TTK
Krasznai BrigittaA parlagfű pollen mennyiségi és minőségi vizsgálata Nyíregyháza légkörében.NYE
Olasz ÁkosKunhalmok a mesterszállási határbanKDOSZ
Tímár RitaA hengeres vasvirág (Xeranthemum cylindraceum) utóbbi években tapasztalható erdélyi terjedésének lehetséges okai és mechanizmusaiETDK - RHKTumorbiológia320. terem, kedd 9:00-12:00
Komporday LindaSanger szekvenálás alapú molekuláris diagnosztikai módszer fejlesztése archivált tumorszöveti mintákonSZIE - ÉTK
Soós András ÁronHumán hasnyálmirigytumor eredetű organoidok és sejtkultúrák jellemzéseATE
Szabó NikolettKonvencionális citogenetikai eltérések vizsgálata CLL eseténPTE - TTK
Kelemen AndreaA Sox9 pozitív sejtpopuláció genetikai jelölése vastagbéltumorbanELTE - TTK
Barsi SzilviaA szöveti transzglutamináz szerepe dermális őssejtekbenPPKE - ITK
Adamecz Dóra Izabella, Veres ÉvaCandida albicans és szájüregi tumorsejtek interakciója az extracelluláris vezikulák szintjénSZTE - TTIK
Ördög NóraVilágos sejtes vesetumorokban kialakuló epigenetikai változások összehasonlító elemzése immuhisztokémiai módszerrelSZTE - TTIK
Bukva MátyásHumán glioblastoma multiforme protein biomarkerek azonosítása szérumbólSZTE - TTIK
Gyenge ErvinSzájüregi laphámrákra és leukoplákiára jellemző nyálfehérjeprofil vizsgálata tömegspektrometriás módszerekkelETDK - RHK